Aktiiviset ja passiiviset venytykset

Aktiivisessa venytyksessä asiakas tuottaa itse venytettävään lihakseen kohdistuvan voiman, kun taas passiivisessa venytyksessä koulutettu hieroja tuottaa venytyksen. Lukitsemalla osa lihaksesta, saadaan venytys kohdennettua juuri haluttuun lihaksen kohtaan. Venytykset ovat tehokkaita menetelmiä lyhentyneen lihaksen palauttamiseksi takaisin lepopituuteensa. Jännitys-rentoutus –tekniikalla saadaan yleensä vieläkin parempi lopputulos.